Heeft u klachten?

Heeft u een klacht? Wat kunt u doen!

Brabant adviesgroep streeft er naar om hoogwaardige financiële diensten te verlenen. Bent u onverhoopt niet tevreden over onze dienstverlening, dan kunt u zo spoedig mogelijk een klacht bij ons indienen. Dit dient u in ieder geval binnen 6 maanden na het onstaan van uw klacht te doen. Op deze manier worden wij in staat gesteld onze dienstverlening verder te optimaliseren. U kunt uw klacht bij voorkeur schriftelijk indienen. Deze zal door de direktie worden behandeld.

Brabant adviesgroep

Afd. klachtenafwikkeling

Postbus 232

4700 AE Roosendaal

Heeft u een klacht over een product van een bank of verzekeraar, dat u via Brabant adviesgroep heeft afgesloten dan kunt u zich het beste wenden tot de desbetreffende bank of verzekeraar. Heeft u hier nog vragen over dan adviseren wij u graag.

Mochten wij het onverhoopt onderling niet eens worden dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KIFID), waarbij Brabant adviesgroep zich heeft aangesloten. (registratienummer 300.002617) KIFID bemiddelt bij klachten over financiële dienstverleners en hun producten. Meer informatie kunt u vinden op de website: http://www.kifid.nl